PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ "KASKADOWY POMIAR PRĘDKOŚCI" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ "KASKADOWY POMIAR PRĘDKOŚCI"

Data publikacji 11.09.2019

Tyscy policjanci przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. "Kaskadowy pomiar prędkości". Ich celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju.

W trakcie wczorajszych działań mundurowi ujawnili łącznie 35 przekroczeń prędkości, na 8 punktach pomiarowych. Jeden kierujący stracił prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50km/h w obszarze zabudowanym.

Policjanci przypominają, iż przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, zwłaszcza w obszarze zabudowanym, jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków tj. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

Prowadząc pojazd należy też utrzymywać prędkość, która zapewnia bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu, aby w razie nagłego hamowania uniknąć zderzenia.

Apelujemy do wszystkich kierujących, aby przestrzegali przepisów dotyczących dozwolonej prędkości jazdy!