ZABEZPIECZALI ORSZAK TRZECH KRÓLI - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

ZABEZPIECZALI ORSZAK TRZECH KRÓLI

Data publikacji 07.01.2019

Uroczysty orszak w dniu Święta Trzech Króli przeszedł wczoraj tyskimi ulicami. Procesja wyruszyła spod kościoła pod wezwaniem Marii Magdaleny. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników procesji czuwali policjanci z tyskiej drogówki oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Przemarsz rozpoczął się zaraz po zakończeniu mszy świętej w kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny, a następnie przebiegał wybranymi ulicami centrum miasta.

Nad bezpieczeństwem wiernych czuwali tyscy policjanci wraz z funkcjonariuszami straży miejskiej. W związku z tym, iż uczestnikami procesji byli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, policjanci przeprowadzili także działania profilaktyczne. Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, mundurowi rozdawali im opaski odblaskowe oraz prowadzili rozmowy na temat bezpieczeństwa pieszych, głównie podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych
w porze wieczorowo-nocnej. Dlatego policjanci uposażają pieszych w elementy odblaskowe i zachęcają do ich stosowania nie tylko poza obszarem zabudowanym ale także w mieście. Zwiększa to szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.

Przypominamy, że pieszemu m.in. zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściach dla pieszych, wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, czy też przebiegania przez jezdnię, zwłaszcza w miejscu do tego zabronionym.

Przede wszystkim pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania. Czasem nawet jeśli kierowca nas widzi na przejściu nie oznacza, że się zatrzyma. Upewnijmy się zatem, że kierowca chce nas przepuścić i zatrzymał samochód przed przejściem. Wówczas dopiero możemy bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni.