Działania „NURD” w Tychach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Działania „NURD” w Tychach

Data publikacji 20.11.2018

Dzisiaj w godz. 6.00-22.00 tyscy policjanci włączą się do ogólnopolskich działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem policyjna akcja będzie skierowana na pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W ramach dzisiejszej akcji „NURD” policjanci w szczególności będą obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. Celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci będą również zwracać szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami, mogące doprowadzić do zagrożeń dla pieszych uczestników ruchu drogowego.

Niezależnie od pory roku niechronieni uczestnicy ruchu powinni być dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też niezbędne jest, aby osoby piesze nosiły elementy odblaskowe szczególnie w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego, przez co kierujący pojazdem ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.