Tyscy policjanci ćwiczyli na stadionie miejskim - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Tyscy policjanci ćwiczyli na stadionie miejskim

Data publikacji 22.06.2018

Tyscy policjanci wraz z mundurowymi z nieetatowego oddziału prewencji, złożonego z policjantów z jednostek terenowych naszego garnizonu, uczestniczyło w ćwiczeniach na tyskim stadionie przy ul. Edukacji. Celem tego typu szkoleń jest doskonalenie umiejętności w zakresie przywracania ładu i porządku publicznego podczas imprez sportowych. Tego typu ćwiczenia powtarzane są cyklicznie.

Trwające kilka godzin szkolenie miało na celu przede wszystkim udoskonalenie współpracy policjantów, którzy w razie zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego, będą interweniować w pododdziałach zwartych. Najważniejszymi elementami przeprowadzonego treningu było sprawdzenie mobilności pododdziału, jak również tworzenie tyralier. Na zakończenie policjanci odegrali kilka scenek, których założeniem było sprawne zatrzymanie agresywnych kibiców. Taka forma doskonalenia zawodowego pozwoli na skuteczne prowadzenie działań w rzeczywistości oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obiektach sportowych. Nabywanie i utrwalanie takich umiejętności jest niezbędne, aby jak najlepiej przygotować policjantów do interwencji podczas stadionowych zamieszek. 

 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
 • Tyscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Miejskim
Ładowanie odtwarzacza...