Działania Bezpieczny Weekend - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Działania Bezpieczny Weekend

Data publikacji 01.05.2017

Trwają działania "Bezpieczny Weekend". W tym czasie nad bezpieczeństwem na drogach szczególnie czuwać będą tyscy policjanci. Pamiętajmy, że stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa jesteśmy w stanie uniknąć większości wypadków.

Działania będą trwać do 3 maja 2017 roku. W tym czasie tyscy policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem, szczególnie w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Aby ten długi weekend majowy był spokojny apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych. Poza miastem o zwracanie uwagi na pobocza, a przede wszystkim aby kierowcy nie poruszali się z nadmierną prędkością. W trakcie złych warunków atmosferycznych, które mogą wystąpić, piesi i rowerzyści są po prostu niewidoczni i na reakcję kierowcy bywa często za późno. Piesi także powinni być bardziej czujni i skoncentrowani w czasie przekraczania jezdni, aby uniknąć zderzenia z samochodem. Przedmiotowe działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa, a ukierunkowane będą również przeciwko nietrzeźwym uczestnikom ruchu drogowego. Działania te mają prowadzić przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa na drogach m.in. poprzez eliminowanie pijanych kierowców, którzy są zagrożeniem nie tylko dla swojego życia i zdrowia, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Przypominamy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2.