Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Naczelnik Wydziału dw.z Przestepczością Przeciwko Mieniu

 Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

nadkom. Robert MACHAJ

tel: (32) 3256 - 230

fax: (32) 3256 - 234

 

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

kom. Marcin WÓJCICKI

tel: (32) 3256 - 230

fax: (32) 3256 - 234

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

asp. szt. Dariusz SMALCUGA

tel: (32) 3256 - 230

fax: (32) 3256 - 234