Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

TYCHY - KOLEJNE POROZUMIENIE PODPISANE!

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Zarządem Terenowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, które podpisał Przewodniczący Zarządu asp.sztab. Marcin Wróbel, a Kołem nr 3 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach, podpisane przez Prezesa Zarządu Tadeusza Szkarłata

Porozumienie mówi między innymi o współpracy w realizacji przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska policyjnego, kultywowanie tradycji policyjnych, współuczestnictwo w imprezach kulturalno-oświatowych oraz udzielanie wzajemnej pomocy socjalnej.