Stan bezpieczeństwa

KMZB na „Komisji bezpieczeństwa i porządku”

Podczas wczorajszego spotkania Komisji bezpieczeństwa i porządku Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Andrzej Trzciński omówił działanie i funkcjonalność innowacyjnego narzędzia jakim Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Szef tyskiej jednostki podsumował 10 ostatnich miesięcy działalności KMZB oraz podkreślił korzyści płynące ze zgłoszeń i współpracy obywatela z Policją.

Wczoraj w tyskim Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Tychy, w której uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, prokuratury, inspekcji i straży oraz osoby będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych.

Obecny na spotkaniu Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Andrzej Trzciński omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Szef tyskiej jednostki podsumował ostatnich 10 miesięcy działalności aplikacji, z którego wynika, iż w okresie od 1 stycznia do 31 października 2017r. na terenie miasta Tychy za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłoszono 1169 zagrożeń.

Promocja aplikacji KMZB służy inspirowaniu społeczeństwa do czynnego i aktywnego udziału w poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta. Ma ona również na celu, poprawę przepływu informacji i współpracy obywatela z Policją. Jest to próba aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, zdającego sobie sprawę z tego, że informowanie Policji o zaobserwowanych nieprawidłowościach leży w ogólnie pojętym interesie wszystkich. Informacje, które są prezentowane na mapach uwzględniają nie tylko kategorie przestępstw i wykroczeń, ale i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców mogą negatywnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia. Mapę zagrożeń można traktować w charakterze swego rodzaju komunikatora pomiędzy społeczeństwem a Policją.

Na przełomie lipca i sierpnia wprowadzono modyfikację i rozbudowano kategorie. Zmiany te mają usprawnić działanie mapy. Zostały m.in. wprowadzone nowe statusy „potwierdzone-wyeliminowane” oraz „żart lub pomyłka”. Obecnie, podczas nanoszenia zgłoszenia, mamy możliwość dodania krótkiego komentarza oraz zdjęć. Wprowadzona w tym zakresie modyfikacja ułatwi policjantom weryfikację zgłoszenia.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję. Mundurowi sprawdzają i monitorują miejsca, które zostały naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń.

Przypominamy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby wezwania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.


 


 

 

Pliki do pobrania

  • 27.15 KB