Spotkania profilaktyczne z wypoczywającymi nad wodą - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Spotkania profilaktyczne z wypoczywającymi nad wodą

Data publikacji 26.08.2020

Tyscy policjanci aktywnie uczestniczą w akcji profilaktycznej "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". Patronem działań jest MSWiA. Mundurowi omawiali z osobami wypoczywającymi nad wodą zasady bezpiecznej kąpieli i rozmawiali o zagrożeniach jakie czyhają zarówno na dzieci jak i dorosłych. Celem działań jest ograniczenia wypadków i utonięć.

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”policjanci z Komedy Miejskiej Policji w Tychach systematycznie odwiedzają miejsca wypoczynku. Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Towarzyszące odpoczynkowi odprężenie sprawia, że czasami zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Mundurowi rozmawiali z osobami dorosłymi jak i dziećmi wypoczywającymi na Paprocanach. Zwracali uwagę, aby wybierać tylko strzeżone kąpieliska i stosować się do regulaminu oraz znaków ustawionych przy wodzie. Podczas rozmów z najmłodszymi policjanci przypominali telefony alarmowe do właściwych służb ratunkowych oraz właściwą reakcję w sytuacji, gdy inna osoba potrzebuje pomocy. Zwracali uwagę na takie formy zabawy oraz spędzania wolnego czasu, by wakacyjny wypoczynek był bezpieczny. Omówili przy tym mogące wystąpić zagrożenia i sposoby ich unikania. 

Podczas spotkań policjanci wręczali różnego rodzaju ulotki informacyjne oraz gadżety przydatne podczas wodnej rekreacji, a także kolorowanki, odblaskowe opaski i zawieszki. Wszystko po to, by zwiększyć świadomość oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Głównym celem działań jest upowszechnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa nad wodą i zagrożeń jakie pojawiają się w miejscu relaksu i wypoczynku.

 

 • Policjantka siedzi na ławce i rozmawia o bezpieczeństwie nad wodą z kobietą i jej dzieckiem podczas spotkania profilaktycznego. Obok stoi umundurowany policjant.
 • Policjantka siedzi na ławce i rozmawia o bezpieczeństwie nad wodą z kobietą i jej dzieckiem podczas spotkania profilaktycznego.
 • Umundurowani policjami rozmawiają z kobietą i dzieckiem podczas spotkania profilaktycznego na brzegu zalewu "Paprocany" .
 • Policjanta siedzi na plaży z chłopcem i pokazuje mu plansze ze znakami ostrzegawczymi związanymi z bezpieczeństwem nad wodą.
 • Policjanta siedzi na plaży z chłopcem i pokazuje mu plansze ze znakami ostrzegawczymi związanymi z bezpieczeństwem nad wodą.
 • Policjanta siedzi na plaży z chłopcem i przekazuje mu kolorowankę.
 • Policjantka przekazuje chłopcu gadżety profilaktyczne, obok stoi tata chłopca.
 • Policjanci rozmawiają z rodziną o bezpieczeństwie nad woda podczas spotkania profilaktycznego nad zalewem Paprocany.
 • Policjanci rozmawiają z rodziną z dzieckiem wypoczywającą nad brzegiem wody.
 • Policjantka przekazuje dziewczynce kolorowankę rozmawiając o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Obok siedzą na piasku rodzice dziecka.
 • Policjanci podczas spotkania profilaktycznego rozmawiają z kobietą, mężczyzną i chłopcem o bezpieczeństwie nad wodą.
 • Policjanci rozmawiają z mężczyzną oraz dwójką dzieci o bezpieczeństwie nad wodą, przekazują kolorowanki dzieciom.
 • Policjantka w obecności ojca dzieci, rozmawia z chłopcem i dziewczynką o numerze alarmowym 112 pokazując im kartę obrazowa tego numeru.
 • Policjanci rozmawiają z mężczyzną i jego córką o bezpieczeństwie nad wodą.
 • Policjanci rozmawiają z napotkanymi nad zalewem Paprocany seniorami, rozmawiając z nimi o zasadach bezpieczeństwa.