Policjanci doskonalili umiejętności strzeleckie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Policjanci doskonalili umiejętności strzeleckie

Data publikacji 29.07.2020

Pod czujnym okiem instruktorów tyscy policjanci doskonalili swoje umiejętności strzeleckie. Celem prowadzonych szkoleń jest szlifowanie zdolności bezpiecznego, szybkiego i skutecznego posługiwania się bronią służbową.

Ćwiczenia odbyły się na siemianowickiej strzelnicy pod czujnym okiem policyjnych instruktorów strzelectwa. Po omówieniu zasad obowiązujących na strzelnicy mundurowi przystąpili do części praktycznej prowadzonych zajęć.

Treningi strzeleckie są prowadzone cyklicznie i kończą się egzaminem. Szkolenie ma na celu podwyższanie umiejętności oraz kształtowanie odpowiednich nawyków bezpiecznego i sprawnego obchodzenia się bronią palną. Umiejętności te decydują często o zdrowiu, a nawet życiu stróżów prawa oraz osób postronnych.

  • Broń oraz naboje.
  • Umundurowany policjant podczas szkolenia na strzelnicy.
  • Broń oraz naboje.
  • Umundurowany policjant strzela z broni służbowej podczas szkolenia na strzelnicy.
  • Umundurowani policjanci strzelają z broni służbowej podczas szkolenia na strzelnicy.
  • Instruktor przy tarczy sprawdza efekty strzelań.
  • Umundurowany policjant strzela z broni służbowej podczas szkolenia na strzelnicy.
  • Naboje oraz broń służbowa.
  • Umundurowany policjant strzela z broni służbowej podczas szkolenia na strzelnicy.