Wiadomości

"Kaskadowy pomiar prędkości" w Tychach. Kierowco noga z gazu!

Data publikacji 10.09.2019

Dzisiaj tyscy policjanci włączyli się do ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych pod nazwą „Prędkość”. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach.

Na zdjęciu widoczny policjant, który mierzy prędkość pojazdów ręcznym miernikiem prędkości.

Kaskadowe pomiary prędkości prowadzone będą na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Jak pokazują analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych.

Zaplanowane działania mają m.in. charakter prewencyjny. Jednak kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy dozwoloną prędkość rażąco przekroczą, muszą liczyć się z konsekwencjami. 

Podczas działań policjanci będą przypominać uczestnikom ruchu jak ważna jest jazda z tzw. prędkością bezpieczną, czyli taką, przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem. Na drodze, gdzie sytuacja jest najczęściej bardzo dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Przestrzegamy wszystkich kierowców przed pośpiechem na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczna prędkość, to prędkość dostosowana do własnych umiejętności, natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni i innych uwarunkowań, które zawsze trzeba wziąć pod uwagę.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali przed przejściami dla pieszych.

  • Na zdjęciu widoczny policjant, który mierzy prędkość pojazdów ręcznym miernikiem prędkości.
  • Na zdjęciu widoczny policjant, który mierzy prędkość pojazdów ręcznym miernikiem prędkości.
  • Na radiowozie położony ręczny miernik prędkości, widoczny napis: "POLICJA"