Zakończyły się policyjne działania "TRUCK-BUS" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Zakończyły się policyjne działania "TRUCK-BUS"

Data publikacji 16.05.2019

Podczas wczorajszych działań p.k. „TRUCK-BUS” policjanci skontrolowali 70 pojazdów w tym samochodów osobowych i ciężarowych. Działania podejmowane były na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach wczorajszych działań policjanci sprawdzali m.in. stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących, realizację czasu pracy i odpoczynku oraz posiadane uprawnienia. W akcji uczestniczyło 17 policjantów tyskiej drogówki, którzy łącznie skontrolowali 70 pojazdów, w tym osobówek i samochodów ciężarowych. Policjanci ujawnili 6 wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Ogólnopolskie działania mały na celu ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

Stróże prawa zwracali także uwagę na nieprawidłowości związanych z przewozem drogowym towarów, w tym odpadów. 

Właścicieli firm transportowych i kierowców pojazdów dostawczych ostrzegamy przed poważnymi konsekwencjami nielegalnego transportowania odpadów niebezpiecznych. Przypominamy, że każdy kierowca samochodu przewożącego ładunek powinien posiadać dokumenty potwierdzające fakt przewożenia danej substancji. W przypadku niezgodności dokumentacji ze stwierdzonym stanem faktycznym lub braku zezwolenia na przewóz substancji niebezpiecznych, samochód zostanie zabezpieczony do czasu decyzji urzędników odnośnie utylizacji odpadów. Do czasu wydania decyzji pojazd może przez dłuższy czas stać na parkingu, w wyniku czego generowane będą straty przewoźnika.

Ponadto zarówno firmie jak i kierowcy, który nie posiada stosownych uprawnień i dokumentów, grożą poważne konsekwencje takiego postępowania. Osoby te mają obowiązek wstępnej weryfikacji i kontroli przewożonego ładunku oraz wymaganych dokumentów przewozowych. Należy zawsze zwracać uwagę komu wynajmujemy środek transportu, ponieważ przez nieuczciwych zleceniodawców pojazdy mogą zostać zabezpieczone i w tym czasie nie będą przynosiły zysku. Zalecamy daleko idącą rozwagę i odpowiednie sprawdzenie osób i firm, którym wynajmowane są samochody.