Wiadomości

Wspólne działania drogówki, inspekcji ochrony środowiska oraz transportu drogowego

Data publikacji 11.04.2019

Policjanci tyskiej drogówki wraz z funkcjonariuszami inspekcji ochrony środowiska oraz inspekcji transportu drogowego prowadzili kontrole pojazdów ciężarowych. Mundurowi sprawdzali m.in. legalność przewożenia odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku. Policjanci zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku towarów w tym odpadów, a także na zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego tyskiej komendy prowadzili wczoraj wspólne działania z funkcjonariuszami inspekcji ochrony środowiska oraz inspekcji transportu drogowego. Głównym celem akcji było ograniczanie ilości nieprawidłowości związanych z przewozem drogowym towarów, w tym odpadów. Stróże prawa zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku, oznakowanie pojazdu, a także na zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi. Tradycyjnie sprawdzano także stan techniczny kontrolowanych pojazdów, uprawnienia kierowców oraz ich stan trzeźwości.

Właścicieli firm transportowych i kierowców pojazdów dostawczych ostrzegamy przed poważnymi konsekwencjami nielegalnego transportowania odpadów niebezpiecznych. Przypominamy, że każdy kierowca samochodu przewożącego ładunek powinien posiadać dokumenty potwierdzające fakt przewożenia danej substancji. W przypadku niezgodności dokumentacji ze stwierdzonym stanem faktycznym lub braku zezwolenia na przewóz substancji niebezpiecznych, samochód zostanie zabezpieczony do czasu decyzji urzędników odnośnie utylizacji odpadów. Do czasu wydania decyzji pojazd może przez dłuższy czas stać na parkingu, w wyniku czego generowane będą straty przewoźnika.

Ponadto zarówno firmie jak i kierowcy, który nie posiada stosownych uprawnień i dokumentów, grożą poważne konsekwencje takiego postępowania. Osoby te mają obowiązek wstępnej weryfikacji i kontroli przewożonego ładunku oraz wymaganych dokumentów przewozowych. Należy zawsze zwracać uwagę komu wynajmujemy środek transportu, ponieważ przez nieuczciwych zleceniodawców pojazdy mogą zostać zabezpieczone i w tym czasie nie będą przynosiły zysku. Zalecamy daleko idącą rozwagę i odpowiednie sprawdzenie osób i firm, którym wynajmowane są samochody.

 • Obrazek przedstawia policjanta idącego w kierunku zatrzymanego do kontroli pojazdu ciężarowego, po bokach radiowóz policji i itd
 • Obrazek przedstawia po prawej stronie pojazd ITD, a w tle policjanta wykonującego czynności z kierowcą tira
 • Obrazek przedstawia radiowóz a w tle samochody ciężarowe zatrzymane do kontroli
 • Obrazek przedstawia policjanta, który przy otwartych drzwiach z samochodu ciężarowego rozmawia z kierowcą
 • Obrazek przedstawia policjanta, który idzie w kierunku pojazdów ciężarowych zatrzymanych do kontroli
 • Obrazek przedstawia policjanta, który rozmawia przez otwartą szybę z kierowcą ciężarówki
 • Obrazek przedstawi policjanta oraz kierowcę samochodu ciężarowego, który pokazuje mu że w prawidłowy sposób ma zabezpieczony ładunek
 • Obrazek przedstawia policjanta wewnątrz radiowozu, który prowadzi korespondencję przez radiostację
 • Obrazek pokazuje czapkę policjanta w tle pojazd ITD
 • Obrazek przedstawia policjanta, który rozmawia przez otwarte drzwi z kierującym
 • Obrazek przedstawia policjanta, który bada na zawartość alkoholu w organizmie kierującego
 • Z prawej strony widoczny napis POLICJA w tle funkcjonariusz ITD i policjant
 • Obrazek przedstawia rozmawiających z policjantem z drogówki funkcjonariuszy inspekcji ochrony środowiska
 • Obrazek przedstawia rozmawiających z policjantem z drogówki funkcjonariuszy inspekcji ochrony środowiska
 • Obrazek przedstawia policjanta z drogówki oraz funkcjonariuszy inspekcji ochrony środowiska i ITD, z prawej strony stoi radiowóz
 • Obrazek przedstawiam policjanta oraz funkcjonariuszy inspekcji ochrony środowiska podchodzących do samochodu ciężarowego
 • Obrazek przedstawia funkcjonariuszy inspekcji ochrony środowiska podchodzących do pojazdu ciężarowego
 • Obrazek przedstawia policjanta z drogówki sprawdzającego stan techniczny samochodu ciężarowego
Ładowanie odtwarzacza...