"Dzielnicowy bliżej nas" -plany priorytetowe - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

"Dzielnicowy bliżej nas" -plany priorytetowe

Data publikacji 14.03.2019

W związku z nową koncepcją pracy dzielnicowych "Dzielnicowy bliżej nas" policjanci diagnozują oczekiwania społeczeństwa związane z bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania, pracy, wypoczynku i opracowują zadania priorytetowe na kolejne półrocze. Wychodząc naprzeciw społeczeństwa prezentujemy przedmiotowe plany i zachęcamy do bieżącego kontaktu z dzielnicowymi.

"Dzielnicowy bliżej nas" to funkcjonująca formuła pracy dzielnicowych w garnizonie śląskim. Jednym z jej założeń jest diagnozowanie oczekiwań społecznych i analiza zagrożeń w rejonach służbowych. Na tej podstawie każdy dzielnicowy, w cyklach półrocznych, przygotowuje plan działania priorytetowego, dążąc do osiągnięcia zakładanych celów.

Tyscy dzielnicowi prowadzą rozpoznania terenu pod względem zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu wyeliminowania lub zminimalizowania wskazanego lub zdiagnozowanego zagrożenia. Zachęcamy mieszkańców do kontaktów z poszczególnymi dzielnicowymi. Kontakt na wyciągnięcie ręki zapewnia aplikacja Moja Komenda, informacje kontaktowe na temat dzielnicowych oraz ich rejonów służbowych można także znaleźć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Tychach w zakładce „Twój dzielnicowy” Aby wskazać zagrożony rejon można także skorzystać z narzędzia, jakim jest "Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa".

Tu znajdziesz "Plany priorytetowe tyskich dzielnicowych"

Obrazek przedstawia rękę umundurowanego policjanta, który wskazuje palcem na plakaty dotyczące akcji "Dzielnicowy bliżej nas" Krajowa mapa zagrożeń" oraz aplikacja "Moja komenda".