PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ "PIESZY" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ "PIESZY"

Data publikacji 03.08.2018

W ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wczoraj policjanci tyskiej drogówki przeprowadzili akcje pk. "Pieszy", podczas której zwrócili uwagę m.in. na zachowanie się pieszych oraz kierujących pojazdami poruszającymi się po tyskich ulicach.

Podczas wczorajszych działań policjanci ujawnili łącznie 56 wykroczeń, w tym 8 dopuścili się piesi. Aż 41 przewinień dotyczyło przekraczania prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

Przypominamy!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim dla jego życia i zdrowia.

Przechodzień powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy, musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej.

Dlatego apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.