Wspólne służby słuchaczy z tyskimi policjantami - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Wspólne służby słuchaczy z tyskimi policjantami

Data publikacji 05.07.2018

Po raz kolejny młodzi adepci nabywają cennego doświadczenia u boku tyskich policjantów. Słuchacze dzięki praktykom mogą nabytą w szkole policji wiedzę i umiejętności zastosować w praktyce pod okiem doświadczonych mundurowych. Wspólne patrole są możliwe dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy komendantami szkoły i tyskiej komendy z władzami miasta.

Na terenie naszego miasta po raz kolejny można spotkać słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach. Wspólne patrole są możliwe dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy komendantami szkoły i tyskiej komendy z władzami miasta.

Młodzi adepci wraz z tyskimi policjantami czuwają nad bezpieczeństwem miasta i jego mieszkańców poprzez wzmożone kontrole miejsc zagrożonych. Kontrolują m.in. parkingi samochodowe i garaże celem zapobieżenia przestępczości samochodowej oraz obserwują rejon placówek bankowych, nie dopuszczając tym samym do napadów i rozbojów na przedmiotowe placówki. Ponadto zwracają uwagę na miejsca rozrywek i gromadzenia się młodzieży.

Ślubowanie które młodzi adepci składali rozpoczynając służbę w policji, dziś jako słuchacze ale już za niedługo jako policjanci pełniący służbę w macierzystych jednostkach zobowiązuje ich by „..służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia..strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.” Słowa powyższego przyrzeczenia wpajane są młodym policjantom od pierwszego dnia służby, słuchacze dzięki odbytym praktykom mogą nabytą w szkole policji wiedzę i umiejętności zastosować w praktyce pod okiem doświadczonych mundurowych z Tyskiej jednostki.

 

  • Wspólne służby słuchaczy z tyskimi policjantami
  • Wspólne służby słuchaczy z tyskimi policjantami
  • Wspólne służby słuchaczy z tyskimi policjantami