Uroczystości 3-go Maja w Tychach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Uroczystości 3-go Maja w Tychach

Data publikacji 04.05.2018

Tyscy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem podczas uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W uroczystościach uczestniczył Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Andrzej Trzciński.

Wczoraj stróże prawa czuwali nad bezpiecznym przebiegiem oraz strzegli ładu i porządku w mieście podczas uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Obchody rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w parafii pw. Marii Magdaleny w Tychach. Następnie zgromadzeni przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik Powstańca Śląskiego na Placu Wolności, gdzie zostały złożone kwiaty ku czi Poległych Powstańców. W uroczystościach, u boku włodarzy miasta, służb mundurowych oraz przedstawicieli urzędów, instytucji i stowarzyszeń, uczestniczył Komendant Miejski Policji w Tychach mł.insp. Andrzej Trzciński.

 

  • Uroczystości 3-go Maja w Tychach