Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2018 - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2018

Data publikacji 20.03.2018

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach informuje, że w ramach swojej działalności profilaktycznej i prewencyjnej, oraz mając na względzie bezpieczeństwo i dobro dzieci oraz młodzieży, wzorem lat ubiegłych w dniu 25 i 26 kwietnia 2018 roku współorganizuje "Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2018".

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach informuje, że w ramach swojej działalności profilaktycznej i prewencyjnej, oraz mając na względzie bezpieczeństwo i dobro dzieci oraz młodzieży, wzorem lat ubiegłych w dniu 25 i 26 kwietnia 2018 roku współorganizuje z ramienia Lokalnego Komitetu Organizacyjnego w składzie:

  • Miejskie Centrum Oświaty,

  • Komenda Miejska Policji w Tychach,

oraz:

- Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 Tychy,

- Automobilklub Ziemi Tyskiej,

- Stowarzyszenie Sportowe NOL – Tychy,

- Straż Miejska w Tychach

 

"Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2018".

 

Celem tego Turnieju jest propagowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowania partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania wszelkiej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu oraz propagowanie pozytywnych wzorców zachowań.

Turniej zostanie zorganizowany dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu tyskiego. Uczestniczyć w nim będą: szkoły podstawowe - czteroosobowe zespoły (2 dziewczynki i 2 chłopców), gimnazja - trzyosobowe zespoły wyłonione podczas eliminacji szkolnych. Turniej ten zostanie rozegrany w Szkole Podstawowej nr 1 w Tychach przy Placu Wolności 4, a jego rozpoczęcie planowane jest każdego dnia o godz.09:00.

Dzień 25 kwietnia 2018 roku przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, a dzień 26 kwietnia dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Zwracam się z apelem do wszystkich nauczycieli, aby dołożyli wszelkich starań by reprezentacja ich szkoły wzięła udział w Turnieju.

Przystępując do eliminacji, uczestnicy muszą posiadać i przedstawić do wglądu kartę rowerową (uczniowie gimnazjów: kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM), ważną legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dzieci w Turnieju oraz zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju. Chciałbym wszystkim uczestnikom życzyć sukcesów i osiągnięcia jak najlepszego miejsca."

Regulamin przedmiotowego turnieju znajduje się na stronie internetowej PZM (www.pzm.pl) stanowiącego podstawy i zasady przeprowadzania turnieju.