Piesi i kierowcy w obiektywie kamery - podsumowanie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Piesi i kierowcy w obiektywie kamery - podsumowanie

Data publikacji 15.03.2017

Tyscy policjanci przeprowadzili akcję "Pieszy", ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W jej trakcie stróże prawa odnotowali 67 wykroczeń. Podczas akcji mundurowi wykorzystywali specjalistyczny pojazd rejestrujący wykroczenia tzw. ruchome stanowisko dowodzenia (RSD).

Policjanci z tyskiej drogówki przeprowadzili akcję "Pieszy", w której uczestniczyło kilkunastu policjantów wspieranych przez stróżów prawa z KWP w Katowicach, którzy obsługiwali specjalistyczny pojazd rejestrujący wykroczenia tzw. ruchome stanowisko dowodzenia (RSD). W wyniku przeprowadzonych w dniu wczorajszym działań odnotowano łącznie 69 wykroczeń. Aż 37 z nich dotyczyło przewinień kierujących dotyczących nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych. Z kolei 18 przypadków związane było z niestosowaniem się pieszych do sygnalizacji świetlnej, a 11 dotyczyło przechodzenia w miejscu niedozwolonym.

Celem tego typu działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz,w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem tak zwanych "niechronionych uczestników ruchu drogowego".