Podsumowanie działań "NURD" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Podsumowanie działań "NURD"

Data publikacji 08.03.2017

Wczoraj policjanci tyskiej „drogówki” przeprowadzili akcje pk. "NURD", podczas której zwrócili uwagę m.in. na zachowanie się pieszych oraz kierujących pojazdami poruszającymi się po tyskich ulicach.

We wczorajszych działaniach, przeprowadzonych w ramach kampanii "Rok pieszego 2017", uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów. Policjanci ujawnili 22 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami, 15 z nich dotyczyło nieprawidłowych manewrów w stosunku do pieszych. Mundurowi odnotowali aż 67 wykroczeń pieszych uczestników ruchu, które głównie dotyczyły przechodzenia w miejscu niedozwolonym. Okazuje się, że w dalszym czasie najczęściej powodem popełniania wykroczeń jest pośpiech i lekceważenie przepisów ruchu drogowego.

Przypominamy!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia.

Przechodzień powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej.

Dlatego apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.