Nowy szef tyskiej komendy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Nowy szef tyskiej komendy

Data publikacji 16.02.2017

W rotundzie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyła się uroczystość powołania na stanowiska komendantów i zastępców komendantów komend miejskich i powiatowych w śląskim garnizonie. Od dzisiaj obowiązki Komendanta, Komendy Miejskiej Policji w Tychach pełnić będzie mł.insp. mgr Andrzej Trzciński.

Dzisiaj w rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych. Powołani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na stanowiska komendantów komend miejskich i powiatowych oraz zastępców zostali następujący policjanci:

 • podinsp. Robert Łuszcz na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie,

 • mł.insp. Robert Trzupek na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie,

 • mł.insp. Dariusz Atłasik na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku,

 • nadkom. Dariusz Koniak na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach,

 • mł.insp. Roman Fitrzyk na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach,

 • mł.insp. Tomasz Kłosowicz na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu,

 • podinsp. Andrzej Zbierański na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu,

 • mł.insp. Piotr Sielecki na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powierzył pełnienie obowiązków na stanowiskach:

 • Komendanta Miejskiego Policji w Tychach – mł.insp. Andrzejowi Trzcińskiemu,

 • Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach – podinsp. Robertowi Piwowarczykowi,

 • Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztabu Policji KWP w Katowicach – podinsp. Bogdanowi Królowi.

Rozkazy wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, który życzył nowo powołanym komendantom i naczelnikom sukcesów na obejmowanych stanowiskach.