„Dzień Odblasków” w Tychach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

„Dzień Odblasków” w Tychach

Data publikacji 26.01.2017

Wczoraj tyscy policjanci rozdawali elementy odblaskowe uczestnikom ruchu drogowego w ramach akcji profilaktycznej "Dzień odblasków". Dbając o wspólne dobro i bezpieczeństwo policjanci zachęcają do korzystania z elementów odblaskowych, które mogą nawet uratować życie.

Wczoraj w ramach „Dnia Odblasków” tyscy policjanci rozdawali elementy odblaskowe. Dzięki współpracy i uprzejmości tyskiego magistratu mundurowi wyposażeni byli w opaski odblaskowe, które rozdawali uczestnikom ruchu drogowego. W czasie akcji policjanci rozmawiali z mieszkańcami uświadamiając ich, że noszenie elementów odblaskowych może zapobiec tragicznym w skutkach wypadkom drogowym. Ich umieszczenie w widocznym miejscu, pozwala kierującemu w porze nocnej zauważyć osobę wyposażoną w odblask z odległości ok. 150 metrów. Brak jakiegokolwiek elementu odblaskowego dystans ten skraca do zaledwie 20 – 30 metrów. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu poprawiają one widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie, a nawet życie.

  • „Dzień Odblasków” w Tychach
  • „Dzień Odblasków” w Tychach
  • „Dzień Odblasków” w Tychach
  • „Dzień Odblasków” w Tychach
  • „Dzień Odblasków” w Tychach
  • „Dzień Odblasków” w Tychach