Bezpieczne ferie 2017 - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Bezpieczne ferie 2017

Data publikacji 13.01.2017

Czas od 16 stycznia jest wyjątkowy, z uwagi na rozpoczynające się ferie. W tym okresie będą prowadzone działania p/k „Bezpieczne ferie”. Zadbajmy zatem o bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci, zarówno na drogach jak i w ośrodkach wypoczynkowych. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na zorganizowane zimowiska, ale sporo z nich zostanie w domach. Dlatego ważne, by zadbać o bezpieczny wypoczynek dla jednych i drugich. Radzimy, jak przygotować dzieci i młodzież do zimowego wypoczynku.

Gdy dziecko wyjeżdża na zimowisko, rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę, czy:

• organizator wypoczynku posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska w oferowanym miejscu i czy zapewnia opiekę medyczną,
• opiekunowie na zimowisku posiadają przygotowanie zawodowe do tej pracy,
• w czasie przejazdu dzieci będą miały zapewnioną opiekę - na 15 dzieci powinien przypadać jeden opiekun,
• firma przewozowa posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób, dysponuje taborem zastępczym na wypadek awarii, jej kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacji i prawo jazdy kat. D lub D1, pojazd wyznaczony do przewozu dzieci ma aktualne badania techniczne (autobus powyżej 15 miejsc - badania co pół roku), ubezpieczenie OC oraz inne (np. NW).

Organizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci, na kilka dni przed planowanym wyjazdem, powinni zawiadomić najbliższą jednostkę Policji o terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci sprawdzą dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego.
 

Pamiętajmy, że w czasie wyjazdu dzieci mogą być narażone na kradzież, dlatego lepiej, aby pozostawiły w domu wartościowe przedmioty (telefony komórkowe, złotą biżuterię), markowe ubrania i większe kwoty pieniędzy. Przed wyjazdem dobrze również zwrócić dziecku uwagę na to, aby:

• przestrzegało regulaminu zimowiska,
• nie rozmawiało z osobami przypadkowo poznanymi i nie przyjmowało poczęstunku oferowanego przez osoby nieznajome,
• nie oddalało się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,
• zachowało szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez drogę i nie bawiło się w pobliżu ulicy czy torowiska.


Jeśli dzieci zostają w domu, zadbajmy, aby:

• umożliwić im korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach zainteresowań,
• jeżeli jest to niemożliwe i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników zapewnijmy najmłodszym opiekę osoby zaufanej,
• zostawmy przy telefonie numery do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe (997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe),
• przekażmy sąsiadom klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,
• przypominajmy dzieciom o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych.

Jeśli dziecko przebywa poza domem na placu zabaw lub podwórku, powinno pamiętać, że mogą się nim interesować nieuczciwe osoby. Należy dziecko nauczyć, aby:

• nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym,
• klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
• nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wpuścić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
• nie przebywało w miejscach zbierania się osób palących papierosy lub spożywających alkohol,
• nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
• nie nawiązywało kontaktów z nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
• nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych (mogą pochodzić z przestępstwa).