Podsumowanie działań NURD na tyskich drogach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Podsumowanie działań NURD na tyskich drogach

Data publikacji 17.07.2015

Policjanci z drogówki przeprowadzili działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamali zasad przepisów ruchu drogowego. W trakcie działań stróże prawa odnotowali 23 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi oraz niemal 50 wykroczeń, których dopuścili się piesi i rowerzyści.

Policjanci tyskiej „drogówki” przeprowadzili akcje pk. "NURD", podczas której zwrócili uwagę m.in. na zachowanie się pieszych oraz kierujących pojazdami poruszającymi się po tyskich ulicach. Podczas akcji policjanci nałożyli ponad 60 mandatów karnych oraz zastosowali 5 pouczeń. Największą ilość represji zastosowano wobec pieszych z powodu przechodzenia w miejscu niedozwolonym. Odnotowano również jeden przypadek nieprawidłowego przejeżdżania przez kierującego przejścia dla pieszych.

  • Działania NURD
  • Działania NURD
  • Działania NURD
  • Działania NURD
  • Działania NURD