Rewir I Dzielnicowych - PLANY PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH - Komenda Miejska Policji w Tychach

PLANY PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH

Rewir I Dzielnicowych

obejmuje osiedla: R, Suble, Glinka, L, S, Żwaków, H-2,5,6,7, część Glinki, H-1,4, Ł, K, M, U, N, O, T, T-1, W, Paprocany, P, O-1, Tereny Przemysłowe, Cielmice, Z, Z-1.

Przypominamy, że możesz ustalić swojego dzielnicowego poprzez aplikację "Moja Komenda"

REJON nr 1

DZIELNICOWY:
asp. Mariusz ŚREDNIAWA


 


 

Dyżur: I poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-17.00 w siedzibie TSM Oskard Rejon nr 6
Tel. KMP - 32 3256353, komórkowy - 798 030 412, pok. nr 7, e-mail: dzielnicowy.tychy.1@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla R w Tychach w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. był realizowany plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1. Plan działania priorytetowego był prowadzony w celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rejonie butików przy ul. Reymonta 12 w Tychach. Działania miały na celu ograniczenie popełniania wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz innych wykroczeń tj. zaśmiecania oraz zanieczyszczania. Założone cele zostały zrealizowane, spadła ilość zgłoszeń otrzymywanych przez mieszkańców co przełożyło się na poprawę poczucia bezpieczeństwa.

W rejonie osiedla R w Tychach aktualnie realizowany jest Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 w Tychach na okres 01.08.2019r. do 31.01.2020r. mając na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rejonie placu przy ul. Rodakowskiego 7-9 w Tychach. Działania mają na celu ograniczenie popełniania wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz innych wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 798 030 512 lub na adres poczty elektronicznej : dzielnicowy.tychy.1@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 2

DZIELNICOWY:
mł.asp. ZBIGNIEW KLIMCZAK


Dyżur : I poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-17.00 w siedzibie SM "Karolina"
Tel. Komórkowy – 504978667, KMP - 32 3256352, pok. nr 6, e-mail: dzielnicowy.tychy.2@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „L, S, Żwaków” w Tychach w dniu 31.07.2019r zakończony został „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2 w Tychach”. Był on realizowany w okresie od 01.02.2019r do 31.07.2019r. Osiągnięte zostały wszystkie założone cele, tzn. ograniczenie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, nastąpił również wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

W rejonie osiedla „L, S, Żwaków” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan Działania Priorytetowego dla Rejonu Służbowego nr 2 w Tychach” na okres od 01.08.2019r do 31.01.2020r. mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloków mieszkalnych przy ul. Legionów Polskich 15-19. Działania mają na celu ograniczenie zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu 504-978-667 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.2@tychy.ka.policja.gov.pl .

REJON nr 3

DZIELNICOWY:
sierż. szt. Paweł TOKARZ

Dyżur : III Poniedziałek miesiąca w budynku KMP Tychy w godz. 16.00-18.00
Tel. Komórkowy – 510411548, KMP - 32 3256359, pok. nr 27, e-mail: dzielnicowy.tychy.3@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla "H 2,5-7"w Tychach ul. Husarii Polskiej 27 rejon przyległy do sklepu „Eko”  w dniu 31.07.2019r. zakończony został „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3 w Tychach na okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.” Osiągnięte zostały wszystkie założone cele, tzn. ograniczenie popełniania przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, nastąpił również wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

REJON nr 4

DZIELNICOWY:
mł.asp. Mariusz RAPACZ

 


 

Dyżur : I poniedziałek miesiąca w SM STELLA w godz. 16.00-17.00 
Tel. komórkowy - 504-978-718, Tel. KMP - 32 3256352, pok. nr 6, email: dzielnicowy.tychy.4@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „H 1-4, Ł” w Tychach al. Bielska 110 rejon przyległy do restauracji Mc Donald's w dniu 31.07.2019r. zakończony został  „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4 w Tychach na okres od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. Osiągnięte zostały wszystkie założone cele, tzn ograniczenie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, nastąpił również wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

W rejonie osiedla „H 1-4, Ł” w Tychach w rejonie restauracji McDonald's mieszczącej się w Tychach na al. Bielskiej 110 aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4 w Tychach na okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Kopernika w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 504-978-718 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.4@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 5

DZIELNICOWY:
st. sierż. Łukasz RADWAŃSKI


Dyżur : I poniedziałek miesiąca w SM Karolina w godz. 16.00-17.00
Tel. Komórkowy – 510381416, KMP 32 3256353 pok. nr 7, e-mail: dzielnicowy.tychy.5@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie os K w Tychach w rejonie otoczenia bloków przy ulicy Konfederatów Barskich 1-3 w dniu 31.01.2019r. został zakończony "Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5 w Tychach". Plan działania był realizowany w okresie od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.01.2019r. Osiągnięte zostały wszelkie założone cele tj: ograniczanie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

W rejonie osiedla "K" w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5 w Tychach na okres od 01.06.2019 r. do 30.11.2019 r.” mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w Tychach przy ul. Konfederatów Barskich 1-3. Działania mają na celu ograniczenie wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz Kodeksu Wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 510-381-416 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.5@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 6

DZIELNICOWY:
sierż. szt. Artur DZIDA

Dyżur : I wtorek miesiąca w godz. 9.00-10.00 w siedzibie TSM Oskard rejon nr II
Tel. Komórkowy – 798030416, KMP - 32 3256358, pok. nr 28  e;mail: dzielnicowy.tychy.6@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie służbowym nr 6 aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 6 w Tychach na okres od 01.09.2019 r. do 29.02.2020 r.” dotyczący ograniczenia ilości nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w rejonie ul. Dmowkiego 8-10 oraz ul. Morcinka 11-13. Działania mają na celu zwiekszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym jak i ograniczenie wykroczeń popełnianych przez kierujących w w/w rejonie. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel: 798-030-416 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.6@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 7

DZIELNICOWY:
mł. asp.  ŁUKASZ HERMANN


 

Dyżur : II wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w Klubie osiedlowym Uszatek.
Tel. Komórkowy – 504978685, KMP - 32 3256358, pok. nr 28 e-mail: dzielnicowy.tychy.7@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „U” w Tychach w rejoniepawilonu handlowego przy ul. Uczniowskiej 7 w dniu 31.07.2019 r. został zakończony „Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 7 w Tychach”. Plan był realizowany w okresie od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. Osiągnięte zostały wszystkie założone cele tj. ograniczenie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

W rejonie osiedla „U” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 7 w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloków przy ul. Ustronnej 20-26. Działania maja na celu ograniczenie wykroczeń z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, a także zapobiec zjawisku zaśmiecania w wymienionym rejonie. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 504-978-685 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.7@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 8

DZIELNICOWY:
asp.szt. PIOTR ANTECKI 

Dyżur :I poniedziałek miesiąca w godz.16.00-17.00 w siedzibie TSM OSKARD przy ul. Nałkowskiej 48 
Tel.Komórkowy - 798030415, KMP- 32 3256358, pok. nr 28 e-mail: dzielnicowy.tychy.8@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „N” w Tychach w rejonie bliku przy ul. Dmowskiego 17-23 w dniu 31.07.2019 roku został zakończony „Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 8 w Tychach". Plan był realizowany w okresie od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.07.2019r. Osiągnięte zostały wszystkie założone cele tj. ograniczenie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

W rejonie osiedla „ N ” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8 w Tychach na okres 01.08.2019r. do 31.01.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rejonie ul. Nałkowskiej 30-44. Działania mają na celu ograniczenie wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 798 030 415 lub na adres poczty elektronicznej dzielnicowy.tychy.8@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 9

DZIELNICOWY:
asp. MARIUSZ BODZĘTA


 

Dyżur : w I poniedziałek miesiąca w TSM Oskard Rejon nr V przy ul. Nałkowskiej 48 w godz. 16.00-17.00
Tel. Komórkowy – 798118932, KMP - 32 3256353, pok. nr 7 e-mail: dzielnicowy.tychy.9@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla "O" w Tychach w okresie od 01 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r. był realizowany plan działania priorytetowego dla rejonu słuzbowego nr 9. Plan działanai priorytetowego był prowadzony w celu poprawy ezpieczeństwa w związku z nieprzestrzeganiem zakazu spożywania alkoholu w rejonie alejki przy ul. Orzeszkowej w Tychach biegnącej wzdłuż bloków. Założone cele zostały zrealizowane, spadła ilość zgłoszeń otrzymywanych od mieszkańców, co przełożyło się na poprawę poczucia ich bezpieczeństwa w rejonie miejsca zamieszkania.

W rejonie osiedla „O” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9 w Tychach na okres 01.08.2019r. do 31.01.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloku mieszkalnego przy al. Jana Pawła II 30-34 oraz w rejonie pasażu handlowego "Jerzy" przy al. Jana Pawła II 28.  Działania mają na celu ograniczenie wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 798-118-932 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.9@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 10

DZIELNICOWY:
asp.szt. WOJCIECH KARWOT

Dyżur : w I wtorek miesiąca w klubie osiedlowym TUPTUŚ w godz. 17.00-18.00 
Tel. Komórkowy – 504801472, KMP – 32 3256352, pok. nr 6 e-mail: dzielnicowy.tychy.10@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „T” w Tychach został zakończony w dniu 31.07.2019r. "Plan działania priorytetowego", który był realizowany w okresie 01.02.2019r. do 31.07.2019r. Celem planu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego nr 62-66 oraz znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie bloku butików.  Działania miały na celu ograniczenie zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

W rejonie osiedla „T” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 10 w Tychach na okres 01.08.2019r. do 31.07.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rejonie oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1. Działania mają na celu ograniczenie zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 504-801-472 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.10@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 11

DZIELNICOWY:
asp.szt. JERZY RESPONDEK


Dyżur: w I poniedziałek miesiąca w Spółdzielni Mieszkaniowej WERONIKA w godz. 14.00-15.00
Tel. Komórkowy – 510381388, KMP - 32 3256352, pok. nr 6 e-mail: dzielnicowy.tychy.11@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla "W" w Tychach z dniem 31.07.2019r. został zakończony "Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 11 w Tychach na okres od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. ", obejmujący rejon sklepu "Meta" w Tychach przy ul. Hutniczej 48. Plan został zrealizowany i zostały osiągnięte wszystkie założone cele.

W rejonie osiedla „W” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 11 w Tychach na okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.”, mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców posesji przy ul. Wieniawskiego 4-38. Działania mają również na celu ograniczenie popełniania wykroczeń z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz innych wykroczeń, tj. zaśmiecania oraz zakłócania porządku i spokoju publicznego. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod nr tel. 510-381-388 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.11@tychy.ka.policja.gov.pl

REJON nr 12

DZIELNICOWY:
asp. ŁUKASZ NAGAJ Dyżur: w I poniedziałek miesiąca w klubie osiedlowym Olimpia w godz.17.00-18.00
Tel. Komórkowy – 798030411, KMP - 32 3256353, pok. nr 7 e-mail: dzielnicowy.tychy.12@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „P,O-1” w Tychach w okresie od 01.02.2019 roku do 31.08.2019 roku był realizowany plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 12. Plan działania priorytetowego był prowadzony w celu poprawy bezpieczeństwa w związku z nieprzestrzeganiem zakazu spożywania alkoholu w rejonie parku św. Franciszka w Tychach. Założone cele zostały zrealizowane, spadła ilość zgłoszeń otrzymywanych od mieszkańców, co przełożyło się na poprawę poczucia ich bezpieczeństwa w rejonie miejsca zamieszkania.

W rejonie alejki przyległej do torowiska, biegnącej od ulicy Wyszyńskiego do ul. Beskidzkiej w rejonie osiedla "P" w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 12 w Tychach na okres 01.92.2019r. do 31.01.2020r.” Działania mają na celu ograniczenie wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 798-030-411 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.12@tychy.ka.policja.gov.pl

REJON nr 13

DZIELNICOWY:
mł.asp. Michał K
RZCZUK 

Dyżur : w I poniedziałek miesiąca w klubie osiedlowym Zuzanna w godz. 17.00-18.00 
Tel. Komórkowy – 798030414, KMP - 32 3256358, pok. nr 28, e-mail: dzielnicowy.tychy.13@tychy.ka.policja.gov.pl
 

W rejonie osiedla „Z-Z1”w Tychach został pomyślnie zakończony w dniu 31.07.2019r. Plan działania priorytetowego który był realizowany w okresie 01.02.2019r. do 31.07.2019r. Celem planu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloków mieszkalnych przy ul.Zaręby 13-45 oraz 26-62 w Tychach. Działania miały na celu ograniczenie zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

W rejonie osiedla ,,Z-Z1” w Tychach aktualnie realizowany jest ,,Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 13 w Tychach na okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, w Tychach przy ul. Sikorskiego 147-155. Działania mają na celu ograniczenie wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz Kodeksu Wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 798-030-414 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.13@tychy.ka.policja.gov.pl