Naczelnik Wydziału Prewencji - Wydział Prewencji - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

podinsp. Tomasz PANTAK

tel: (32) 3256 - 260

fax: (32) 3256 -264

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

podkom. Jarosław NIEMIEC

tel: (32) 3256 - 260

fax: (32) 3256 -264

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

nadkom. Tomasz SZCZOT

tel: (32) 3256 - 260

fax: (32) 3256 -264