Działania "Pieszy" z wykorzystaniem RSD - 2019-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2019-rok pieszego

Działania "Pieszy" z wykorzystaniem RSD

Wczoraj tyscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przy wsparciu mundurowych z Komendy Wojewódzkiej Policji obsługujących "RSD" prowadzili działania „Pieszy". Działania te ukierunkowane są na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mają na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze oraz świadomości pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników dróg, policjanci prowadzili wczoraj działania „Pieszy”. W czasie działań mundurowi obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe oraz główne trasy komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych. W akcji uczestniczyli również policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, obsługujący specjalistyczny pojazd rejestrujący wykroczenia tzw. ruchome stanowisko dowodzenia. Policjanci ujawnili łącznie 56 wykroczeń popełnionych zarówno przez pieszych jak i kierujących pojazdami. Zasadniczym celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Przypominamy, że zdarzenia drogowe z udziałem pieszego kończą się dla niego najczęściej najpoważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi. Apelujemy do uczestników ruchu drogowego o rozwagę i ostrożność na drodze!

 

  • Obrazek przedstawia kamerę na dachu pojazdu