Podsumowanie działań NURD - 2018 -rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2018 -rok pieszego

Podsumowanie działań NURD

Policjanci z drogówki przeprowadzili działania pod nazwą "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego" czyli NURD. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamali zasad przepisów ruchu drogowego.

Wczoraj policjanci tyskiej "drogówki" przeprowadzili akcje pk. "NURD", podczas której zwrócili uwagę m.in. na zachowanie się niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kierujących pojazdami poruszającymi się po tyskich drogach.
Podczas akcji policjanci ujawnili łącznie 46 wykroczeń popełnionych zarówno przez kierujących, pieszych oraz rowerzystów. Ponad 30 przewinień dotyczyło nieprawidłowego zachowania w kierowców w stosunku do pieszych w rejonach przejść dla pieszych.

Pamiętaj - Bądź widoczny po zmierzchu!

Zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym, każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek stosowania odblasków. Mimo to, kolejni piesi tracą życie przez to, że kierowcy nie mogą ich dostrzec odpowiednio wcześnie.

Pieszy ubrany w ciemny strój, pozbawiony elementów odblaskowych jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości 40 metrów, podczas gdy osoba mająca na sobie widoczne odblaski może zostać zauważona nawet z odległości 150 metrów. Dla kierującego pojazdem każdy metr tej odległości to dodatkowy czas na to aby właściwe zareagować i uniknąć tragedii.

Przepisy nie nakładają obowiązku noszenia elementów odblaskowych na drogach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych lub na chodniku warto jednak mieć zawsze przy sobie elementy odblaskowe. Niech odblaski staną się elementem naszej codziennej garderoby - to kosztuje niewiele, a może uratować życie!