2017-rok pieszego

Policjanci drogówki przeprowadzili akcje pk. "Kontrola drogowa Pieszy"

Wczoraj policjanci tyskiej drogówki przeprowadzili akcje pk. "Kontrola drogowa Pieszy", podczas której zwrócili uwagę m.in. na zachowanie się pieszych oraz kierujących pojazdami poruszającymi się po tyskich ulicach.

Podczas wczorajszych działań policjanci ujawnili łącznie 44 wykroczenia. 43 popełnili kierujący pojazdami - 19 z nich związanych było z przewinieniami względem pieszych. Ponadto mundurowi obsłużyli 7 kolizji rogowych. Apelujemy o ostrożną jazdę oraz o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Przypominamy!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia.

Przechodzień powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej.

Dlatego apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.

 

 

  • Policjanci drogówki przeprowadzili akcje pk. "Kontrola drogowa Pieszy"