2017-rok pieszego

Policjanci rozdają opaski odblaskowe podczas działań „NURD"

Dzisiaj tyscy policjanci prowadzą działania skierowane na pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, policjanci rozdają im opaski odblaskowe zwracając uwagę na to, że w znacznym stopniu poprawiają one ich widoczność, co niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dzisiaj od 6.00 do 22.00, prowadzone są działania policyjne "NURD", które mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie względem pieszych w ruchu drogowym. Apelując o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, policjanci w czasie działań rozdawali pieszym opaski odblaskowe, co zwiększa szansę na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.

PAMIĘTAJMY !!!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia.

Przechodzień powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na naszych drogach zależy przede wszystkim od nas samych i znajomości przepisów ruchu drogowego.

 

  • Policjanci rozdają opaski odblaskowe podczas działań „NURD"
  • Policjanci rozdają opaski odblaskowe podczas działań „NURD"
  • Policjanci rozdają opaski odblaskowe podczas działań „NURD"
  • Policjanci rozdają opaski odblaskowe podczas działań „NURD"
  • Policjanci rozdają opaski odblaskowe podczas działań „NURD"
  • Policjanci rozdają opaski odblaskowe podczas działań „NURD"