Akcja - „Pieszy” - 2012-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2012-rok pieszego

Akcja - „Pieszy”

 Tyscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzą dziś akcję p/k „Pieszy”. Działania ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem policyjna akcja ma na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.
W ramach dzisiejszej akcji, która potrwa w godz. 16.00-18.00 funkcjonariusze tyskiej „drogówki” będą obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. Celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.