2012-rok pieszego

Kontrola urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Tychy

 

W dniu 26 czerwca 2012 roku w ramach okresowego przeglądu urządzeń sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Tychy, odbyło się specjalne spotkanie komisyjne instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe oznakowanie dróg. Wzięli w nim udział przedstawiciele Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy, zarządcy drogi czyli Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP Tychy podinsp. Robert Grupa, jak również szef firmy P.U.H. „PALIAN”, który jest odpowiedzialny za utrzymanie sygnalizacji świetlnych w naszym rejonie.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, w tym przypadku dokonano sprawdzenia prawidłowości działania, jak również przygotowywano się do modernizacji oznakowania świetlnego przejść dla pieszych jak również sygnalizacji skrzyżowań. Prawidłowe oznakowanie jak również prawidłowość działania sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych, jest jednym z elementów dbania o pieszego uczestnika ruchu drogowego. Wynika to z założenia kampanii społecznej prowadzonej w 2012 roku – pn. :

„OSTROŻNY I PRZEZORNY PIESZY – W DRODZE PO BEZPIECZEŃSTWO”

Jak wynika ze statystyk w tym roku do 27 czerwca szczęśliwie nie odnotowaliśmy tragicznego w skutkach (śmiertelnego) wypadku drogowego z udziałem pieszego uczestnika ruchu. Za analogiczny okres 2011 roku takich wypadków odnotowaliśmy aż 6. Ogólnie liczba zdarzeń drogowych zarówno wypadków jak i kolizji z udziałem pieszego uczestnika ruchu zmalała prawie o połowę. Nie zawsze jednak do zdarzeń dochodzi na prawidłowo oznakowanych, świetlnych, czytelnych przejściach dla pieszych. Do części tych zdarzeń dochodzi w miejscach niedozwolonych.

Apelujemy do PIESZYCH, aby korzystali z oznakowanych przejść, dbali o swoje bezpieczeństwo.