Działania „NURD”. - 2012-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2012-rok pieszego

Działania „NURD”.

 

Jutro tj. 7 września 2012 roku w godz. 6.00-22.00 tyscy policjanci włączą się do ogólnopolskich działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem policyjna akcja będzie skierowana na pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W ramach akcji „NURD” policjanci w szczególności będą obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. Celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie raz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci będą również zwracać szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami, mogące doprowadzić do zagrożeń dla pieszych uczestników ruchu drogowego.