Podsumowanie akcji NURD" - 2011-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2011-rok pieszego

Podsumowanie akcji NURD"

Tyscy policjanci przeprowadzili akcję ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania miały na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Tyscy policjanci przeprowadzili akcję ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania miały na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 


W piątkowej akcji „NURD” uczestniczyło kilkunastu funkcjonariuszy tyskiej „drogówki”. Policjanci obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. W wyniku prowadzonych działań ujawniono 42 wykroczenia, w tym aż 30 dotyczyło pieszych. Policjanci ukarali mandatami 19 osób, które przechodziły w miejscu niedozwolonym, a 11 pouczyli. Ponadto nałożyli 12 mandatów kierowcom, którzy nie stosowali się do przepisów ruchu drogowego. Celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.