Akcja "NURD" - 2011-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2011-rok pieszego

Akcja "NURD"

27 maja 2011 roku tyscy policjanci włączą się do wojewódzkich działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem policyjna akcja będzie skierowana na pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

27 maja 2011 roku tyscy policjanci włączą się do wojewódzkich działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem policyjna akcja będzie skierowana na pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

 

W ramach piatkowej akcji "NURD" policjanci w szczególności będą obserwować skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. Celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci będą również zwracać szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami, mogące doprowadzić do zagrożeń dla pieszych uczestników ruchu drogowego.