Działania "NURD" - 2011-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2011-rok pieszego

Działania "NURD"

Tyscy policjanci włączyli się do wojewódzkich działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem policyjna akcja miała na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów.

Tyscy policjanci włączyli się do wojewódzkich działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem policyjna akcja miała na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.


W ramach wczorajszej akcji „NURD” uczestniczyło kilkunastu funkcjonariuszy tyskiej „drogówki”. Policjanci obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. W wyniku prowadzonych działań ujawniono blisko 70 wykroczeń, w tym aż 55 dotyczyło pieszych. Policjanci ukarali mandatami 48 osób, które przechodziły w miejscu niedozwolonym, a siedem pouczyli. Ponadto nałożyli 12 mandatów kierowcom, którzy nie stosowali się do przepisów ruchu drogowego, z kolei jeden z nich za popełnione wykroczenie został pouczony. Celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.