Podsumowanie pracy tyskiej "drogówki" - 2011-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2011-rok pieszego

Podsumowanie pracy tyskiej "drogówki"

W Komendzie Miejskiej Policji w Tychach odbyła się narada podsumowująca prace policjantów Wydziału Ruchu Drogowego w 2010 roku.

W Komendzie Miejskiej Policji w Tychach odbyła się narada podsumowująca prace policjantów Wydziału Ruchu Drogowego w 2010 roku. Zaprezentowane zostały osiągnięte wyniki oraz przedstawione tegoroczne założenia działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

 

 

We wczorajszej prezentacji oraz rozmowach dotyczących zdarzeń drogowych udział wzięli: Zasępca Komendanta Miejskiego w Tychach, Naczelnik Ruchu Drogowego oraz jego Zastępca, funkcjonariusze tyskiej „drogówki” i przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Przedmiotowym tematem spotkania było podsumowanie roku 2010 w zakresie ruchu drogowego. Analizy wskazują, że prowadzone akcje profilaktyczne pod kątem poprawy bezpieczeństwa dają pozytywne efekty. W związku tym, kontynuowane będą częste akcje i kontrole min. trzeźwości, prędkości oraz w ramach działań „Rok pieszego” zwracanie szczególnej uwagi na pieszych uczestników ruchu drogowego. Na koniec Zastępca Komendanta mł. insp. Konrad Rożek podziękował za współprace i osiągnięte wyniki. Naczelnik nadkom. Robert Grupa przedstawił tegoroczny plan działań funkcjonariuszy oraz dodał otuchy, ponieważ policjantów czeka ogrom pracy min. w związku z rozpoczęciem przebudowy drogi DK1.