"Ferie 2011" - 2011-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2011-rok pieszego

"Ferie 2011"

Od poniedziałku rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci z województwa śląskiego. Ważne jest aby przy towarzyszącym wypoczynku, odprężeniu nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Od poniedziałku rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci z województwa śląskiego. Wielu z nas wyjedzie na urlop. Część dzieci spędzi ten czas na zorganizowanych zimowiskach, ale sporo zostanie w domach. Ważne jest aby przy towarzyszącym wypoczynku odprężeniu nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

 

Okres ferii zimowych charakteryzuje się wzrostem ilości przemieszczających się po drogach pojazdów w szczególności przewożących autobusami dzieci i młodzież. Tyscy stróże prawa będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego w czasie dojazdu do miejsc wypoczynku zimowego jak również w trakcie powrotów. Podczas działań „Ferie 2011” policjanci ruchu drogowego kontrolować będą trzeźwość kierowców, czas pracy i odpoczynku, stan techniczny autokarów przewożących dzieci oraz dokumenty potwierdzające legalność prowadzonych przewozów.

Apelujemy do rodziców i opiekunów grup na zimowiskach o baczne zwracanie uwagi na poczynania naszych pociech. Pamiętajmy, że w czasie wyjazdu dzieci mogą być narażone na kradzież, dlatego lepiej, aby pozostawiły w domu wartościowe przedmioty, markowe ubrania i większe kwoty pieniędzy. Przed wyjazdem dobrze również zwrócić dziecku uwagę na to, aby:

• przestrzegało regulaminu zimowiska,
• nie rozmawiało z osobami przypadkowo poznanymi i nie przyjmowało poczęstunku oferowanego przez osoby nieznajome,
• nie oddalało się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,
• zachowało szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez drogę i nie bawiło się w pobliżu ulicy czy torowiska.


Jeśli dzieci zostają w domu, zadbajmy, aby:

• umożliwić im korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach zainteresowań,
• jeżeli jest to niemożliwe i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników zapewnijmy najmłodszym opiekę osoby zaufanej,
• zostawmy przy telefonie numery do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe (997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe),
• przekażmy sąsiadom klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,
• przypominajmy dzieciom o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych.

Jeśli dziecko przebywa poza domem na placu zabaw lub podwórku, powinno pamiętać, że mogą się nim interesować nieuczciwe osoby. Należy dziecko nauczyć, aby:

• nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym,
• klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
• nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wpuścić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
• nie przebywało w miejscach zbierania się osób palących papierosy lub spożywających alkohol,
• nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
• nie nawiązywało kontaktów z nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań.

Organizator wyjazdu lub opiekun, może poprosić o kontrolę autobusu przed wyjazdem. Policjanci sprawdzą dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego.
W Tychach, miejscem takich kontroli został wyznaczony parking przy basenie, przy ulicy Edukacji. Prosimy uzgadniać termin kontroli, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem pod numerem tel. (32)3256290, (32)3256293.