TRZECI KROK - 2011-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2011-rok pieszego

TRZECI KROK

TRZECI KROK - ROK PIESZEGO - ROZSĄDNY I WIDOCZNY PIESZY

Trzeci krok
Kampania "2009 - rok pieszego" nie może mieć charakteru akcyjnosci, pojedynczego i incydentalnego " zjawiska". Dlatego w 2011 roku Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przy wspóludziale całego garnizonu i Telewizji Polskiej S.A o/Katowice kontynuują tę kampanie pod nazwą

 

"TRZECI KROK - ROK PIESZEGO - ROZSĄDNY I WIDOCZNY PIESZY"