Ruszyła akcja "Gimbus" - 2010-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2010-rok pieszego

Ruszyła akcja "Gimbus"

Ruszyła policyjna akcja "GIMBUS". Policjanci tyskiej drogówki będą szczególnie dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie dojazdów i powrotów ze szkoły.

Ruszyła policyjna akcja "GIMBUS". Policjanci tyskiej drogówki będą szczególnie dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie dojazdów i powrotów ze szkoły. Szczególną uwagę zwrócą na przestrzeganie przepisów drogowych w rejonie szkół i placówek oświatowych, zarówno przez kierujących jak i pieszych. Akcja potrwa do 30 września.

Od 1 września tyscy policjanci jak również policjanci śląskiej drogówki szczególną opieką otoczą dzieci i młodzież rozpoczynającą rok szkolny. Więcej patroli pojawi się w okolicy szkół i placówek oświatowych. Policyjne działania mają na celu przypomnienie kierowcom, że opuszczone na dwa miesiące wakacji budynki od pierwszego dnia września zapełnią się uczniami, którzy bezpiecznie muszą tam dotrzeć, a po zajęciach - wrócić do domu. Funkcjonariusze będą czuwać również, aby uczniowie przestrzegali przepisów, gdyż często sami stwarzają niebezpieczne sytuacje, myśląc jeszcze o minionych wakacjach. Na kontrole mogą również liczyć opiekunowie przywożący swoje pociechy na lekcje. W tym wypadku szczególną uwagę policjanci będą zwracać na prawidłowe warunki przewożenia dzieci i właściwie wybierane miejsca na bezpieczne opuszczenie pojazdu, na stan trzeźwości kierowcy oraz stan techniczny pojazdów. Akcja potrwa do 30 września. Policjanci będą jednak przez cały rok dbać o bezpieczeństwo uczniów udających się do szkół.