O bezpieczeństwie w ruchu drogowym w liczbach - 2010-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2010-rok pieszego

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym w liczbach

Jak wynika z analizy stanu bezpieczeństwa terenu nadzorowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach rok 2009 charakteryzował się mniej więcej takim samym zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak rok ubiegły.

Jak wynika z analizy stanu bezpieczeństwa terenu nadzorowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach rok 2009 charakteryzował się mniej więcej takim samym zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak rok ubiegły.

 


 

Tabela 1. Zdarzenia drogowe w latach 2007 – 2009


 

2007r.

2008r.

2009r.

+/-

Łączna liczba zdarzeń

1705

1624

1665

+ 41

Wypadki

220

145

139

-6

Kolizje

1485

1479

1526

+47

Zabici

15

8

10

+ 2

Ranni

245

171

153

-18


Za bardzo pozytywne uznać należy zmniejszenie zaistniałych poważnych zdarzeń drogowych – wypadków drogowych ( mniej o 6), w tym należy podkreślić, iż ma to odzwierciedlenie w zmniejszonej liczbie rannych w zdarzeniach drogowych o 18. Za negatywny należy uznać wzrost zaistniałych zdarzeń drogowych z udziałem osób śmiertelnych o 2, obecnie mamy 10 takich zdarzeń, jednakże w porównaniu do lat ubiegłych nie odnotowuje się gwałtownego wzrostu, gdyż w 2007 roku było takich ofiar 15.


 

Tabela 2 . Przyczyny zdarzeń drogowych w latach 2007 - 2009


 

2007r.

2008r.

2009r.

+/-

Łączna liczba zabitych

15

8

10

+2

Współwina uczestników ruchu

0

0

0

+/ -

z winy pieszego

2

1

4

+ 3

z winy kierującego

13

7

6

-1

z innych przyczyn

0

0

0

+/-

 

 

Tabela 3. Udział ofiar śmiertelnych, gdzie ofiarami byli piesi, dzieci, rowerzyści


 

2007r.

2008r.

2009r.

+/-

Łączna liczba zabitych

15

8

10

+ 2

Piesi

7

3

9

+ 6

Dzieci

1

0

0

+/-

Rowerzyści

1

0

0

+/-

Motocykliści

1

1

1

+/-


 

 

Tabela 4. Wyniki osiągnięte przez policjantów WRD KMP Tychy


 

2007r.

2008r.

2009r.

+/-

Represja ogółem

9.960

9.776

9.947

+ 171

Mandaty karne

8.652

9.149

9.281

+ 132

Wnioski

411

16

0 (przekazanie)

-------

Pouczenia

897

611

666

+ 55


 

Represja Pieszych uczestników ruchu drogowego zgodnie z założeniami działań profilaktycznych.


 


 


 


 

W tym na pieszych -

represja

546

739

1.018

+ 279

Legitymowania


 

951

1.202

+ 251

Mandaty Karne


 

623

862

+ 239

Pouczenia


 

116

146

+ 30

 


 


 


 


 

Przekroczenie prędkości

3.613

4.094

4.207

+ 113

Niestosowanie pasów bezp./fotelików

1.192

1.304

974

- 330

 


 


 

2007r.

2008r.

2009r.

+/-

Zatrzymano Dowodów Rej.

1.411

1.190

1.137

- 53

Zatrzymano Praw Jazdy

161

200

126

- 74

Zatrzymano poszukiwanych osób i pojazdów

3

13

8

- 5


 

Zasadą stało się każdorazowe badanie stanu trzeźwości każdego kontrolowanego kierowcy, jak również wykorzystywano urządzenia typu Narkotest SPO Transport służących do badania śliny, i tak :


 


 

2007 r.


 2008 r.


2009 r.  

+/-

Badanie stanu trzeźwości

6.999

11.036

10.805

-231

przebadano osób na narkotestach

brak

233

43 (brak)

-----


 

Tabela 5. Zdarzenia z udziałem nietrzeźwych kierowców
 

 

( 178 KK i 78 KW )

2007r.

2008r.

2009r.

+/-

 KMP Tychy

347

423

342

- 81

Wydział Ruchu Drogowego

227

249

175

- 74


 


 


 


 


 

Sprawcy – kierujący zdarzeń drogowych pod działaniem alkoholu


 


 


 


 

Wypadki

19

4

1

- 3

Kolizje

33

52

39

- 13

Zabici

1

0

0

+/-

Ranni

20

4

3

- 1