RATUJMY KAŻDEGO - ROK PIESZEGO - KOLEJNY KROK - 2010-rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Tychach

2010-rok pieszego

RATUJMY KAŻDEGO - ROK PIESZEGO - KOLEJNY KROK

Tyscy policjanci również kontynuują kampanię, pod nazwą „RATUJMY KAŻDEGO - ROK PIESZEGO - KOLEJNY KROK”. Jej głównym celem jest zmniejszenie liczby pieszych ofiar śmiertelnych na tyskich drogach.

Dotychczasowa skala zagrożeń powodowanych przez pieszych uczestników ruchu jak i wysokie zagrożenie na jakie piesi są narażeni ze strony innych uczestników ruchu drogowego w województwie śląskim, była i jest przedmiotem wdrożonej w 2009 roku przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Dyrektora Telewizji Polskiej oddział Katowice kampanii pn. „2009 – rok pieszego”, a realizowanej przez policjantów garnizonu śląskiej Policji.


Dzięki szerokiemu zakresowi podjętych inicjatyw ze strony współorganizatorów i partnerów kampanii, inicjatyw o różnorodnym i szerokim zakresie, przez to docierających do zgodnych z założeniami kampanii adresatów - pieszych, na terenie naszego województwa, po raz pierwszy od co najmniej dziesięciu lat nastąpiło zdecydowane ograniczenie liczby zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego.
Statystyka jednak to wyłącznie liczby, dlatego sukces wdrożonej w 2009 roku w życie kampanii „2009 – rok pieszego”, należy przede wszystkim traktować jako uratowane życie i zdrowie wielu osób, potencjalnych ofiar wypadków drogowych, co bezpośrednio wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności województwa śląskiego oraz na wzrost zaufania do instytucji ustawowo powołanych do ich ochrony, w tym w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Kampania „2009 – rok pieszego” nie może mieć charakteru akcyjności, pojedynczego i incydentalnego „zjawiska”, które ma swój początek i terminowo szybki koniec. Obecny rozmiar kampanii, która w takiej formie została wdrożona po raz pierwszy w kraju, jej efekty i dalsza kontynuacja, jest w zainteresowaniu środków masowego przekazu.
Stąd, biorąc powyższe pod uwagę, szczególnie zdecydowany spadek ilości pieszych ofiar wypadków drogowych, koniecznym staje się kontynuowanie przedmiotowej kampanii w roku 2010, ponieważ wypadki drogowe z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, są ciągle problemem społecznym, który nakłada na nas wszystkich bezwzględny obowiązek wspólnego podjęcia wszelkich możliwych działań.
Dlatego w 2010 roku Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach (przy współudziale całego garnizonu śląskiej Policji) i Telewizja Polska S. A. o/Katowice kontynuują tą kampanię, pod nazwą „RATUJMY KAŻDEGO - ROK PIESZEGO - KOLEJNY KROK”.
Jesteśmy przekonani, że końcem 2010 roku, dzięki wspólnemu wysiłkowi, kolejny raz, efektem podjętych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w ramach kampanii „RATUJMY KAŻDEGO - ROK PIESZEGO - KOLEJNY KROK”, będzie zmniejszenie liczby pieszych ofiar śmiertelnych w województwie śląskim.