2009-rok pieszego

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego

27marca tyscy policjanci, realizując Wytyczne Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego „TISPOL” włączyli się do wojewódzkich działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Tym razem policyjna akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

W 2008 roku doszło do145 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 8 osób, a 171 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych 3 osoby to piesi. Jak wynika z policyjnych statystyk główne przyczyny wypadków to: nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu.
 

W tym dniu policjanci obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili 49 wykroczeń popełnionych przez pieszych i większość z nich dotyczyła przechodzenia w miejscu niedozwolonym. Ponadto ukarali mandatami 12 kierowców, którzy nie stosowali się do przepisów ruchu drogowego.
Celem takich policyjnych działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Poprzez takie akcje chcemy także kształtować wśród kierujących i pieszych zasady właściwego zachowania związanego z poruszaniem się po drogach i przejściach dla pieszych.