Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach - Profilaktyka - Komenda Miejska Policji w Tychach

Profilaktyka

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach

W ramach ogólnopolskiej kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo", tyscy policjanci oraz strażnicy miejscy uczestniczyli w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pod czujnym okiem funkcjonariuszy, uczestnicy zmierzyli się w konkursie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności jazdy jednośladem. Policjanci przypominali młodym miłośnikom jednośladów o dbaniu o swoje bezpieczeństwo m.in. poprzez podróżowanie w w kasku i odblaskowej kamizelce. 

W Turnieju brali udział uczniowie klas podstawowych oraz gimnazjalnych. W ciągu dwudniowych zmagań uczestnicy rywalizowali ze sobą w konkurencjach z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test wiedzy, a następnie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu pierwszej pomocy, aby wreszcie móc usiąść na rowerze i zaprezentować swoje umiejętności w specjalnie przygotowanym w tym celu miasteczku ruchu drogowego. Umiejętności uczestników weryfikował także niełatwy tor przeszkód.

Celem Turnieju było propagowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowania partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania wszelkiej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu oraz propagowanie pozytywnych wzorców zachowań.

W ramach ogólnopolskiej kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo" policjanci zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów, których systematycznie na drogach przybywa. Promując zdrowy i wolny od nałogów tryb życia, mundurowi przypominali tym młodym miłośnikom jednośladów, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych. Policjanci podkreślali, jak istotne jest przestrzeganie przepisów oraz dbanie o stan techniczny roweru, jego obowiązkowe wyposażenie oraz jazda w kasku i odblaskowej kamizelce. 

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy posiadanej wiedzy i umiejętności, a także osiągniętych wyników.


 

  • Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach
Ładowanie odtwarzacza...