Potrzebujesz pomocy? Możesz na nich liczyć! - Profilaktyka - Komenda Miejska Policji w Tychach

Profilaktyka

Potrzebujesz pomocy? Możesz na nich liczyć!

Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanej osobie polega na utrzymaniu jej przy życiu i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza lub karetki pogotowia. Każdy może się znaleźć w takiej sytuacji zatem każdy powinien mieć wiedzę na jej temat. Przekonali się o tym uczniowie na spotkaniu z policjantami, strażakami i ratownikami medycznymi.

Tyscy policjanci wraz z funkcjonariuszami straży pożarnej w Tychach, ratownikami medycznymi oraz z portalem internetowym 112Tychy.pl organizują spotkania z dziećmi których „Kreci bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Tematem przewodnim wizyt w szkołach podstawowych jest uświadamianie jak ważne są umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie już wiedzą o tym, że każdy powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Nigdy nie wiadomo, czy i kiedy znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy musieli komuś pomóc. Sami też w sytuacji kryzysowej chcielibyśmy aby napotkane na naszej drodze osoby prawidłowo reagowały i udzieliły nam pomocy.

Dzieci z niezwykłą uwagą i zainteresowaniem wysłuchali stróżów prawa przypominających także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego oraz reagowania na zagrożenie. Wszyscy też z zaangażowaniem uczestniczyli w dyskusjach.

Do kolejnego spotkania!

  • Potrzebujesz pomocy? Możesz na nich liczyć!
  • Potrzebujesz pomocy? Możesz na nich liczyć!
  • Potrzebujesz pomocy? Możesz na nich liczyć!
  • Potrzebujesz pomocy? Możesz na nich liczyć!
  • Potrzebujesz pomocy? Możesz na nich liczyć!