„Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj” - Profilaktyka - Komenda Miejska Policji w Tychach

Profilaktyka

„Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”

Tyscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami kolei, przeprowadzili działania „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”, których celem jest ograniczenie wypadków na przejazdach kolejowych. W czasie akcji mundurowi prowadzili kontrole w rejonach przejazdów kolejowych i rozdawali ulotki.

Celem akcji „Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj” jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z braku ostrożności na przejazdach, utrwalenie wśród użytkowników dróg nawyku zatrzymywania się przed każdym przejazdem, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa. W czasie wczorajszych działań tyscy policjanci i funkcjonariusze kolei rozdawali kierowcom ulotki, apelując o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i opuszczonych zapór oraz zatrzymywanie się przed znakiem „Stop”. Apel kierowano głównie do młodych kierowców oraz do pieszych prosząc, aby nie przechodzili przez przejazd przy opuszczonych zaporach i nie poruszali się po torowiskach.

PAMIĘTAJ! W zderzeniu z pociągiem człowiek i samochód nie mają żadnych szans...

  • „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”
  • „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”
  • „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”
  • „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”
  • „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”
  • „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”
  • „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”
  • „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”
  • „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”