Mundurowi poruszyli problematykę handlu ludźmi - Profilaktyka - Komenda Miejska Policji w Tychach

Profilaktyka

Mundurowi poruszyli problematykę handlu ludźmi

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Mówili o tym policjanci w związku z obchodzonym wczoraj już po raz jedenasty Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi. Policjanci z Tychów biali aktywny udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

W spotkaniu z młodzieżą policjanci poruszyli problematykę handlu ludźmi. Uczestnicy z ciekawością obejrzeli specjalnie przygotowany film oraz wysłuchali prelegenta z tyskiej komendy. Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX w. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej. Ideą kampanii jest propagowanie świadomości o zjawisku i jego rozmiarach, a także wskazanie, gdzie można szukać pomocy. Każdy, kogo ten problem dotyka lub zna takie osoby, albo ma wiedzę na przestępcach trudniących się handlem ludźmi bądź o ich ofiarach może skontaktować się z Policją przez specjalnie przygotowaną skrzynkę e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl.

Można też dzwonić pod numer telefonu: +48 664 974 934. Taka wiadomość lub telefon może komuś uratować życie. Nie bądźmy obojętni. Tragedii można zapobiec!

 

  • Mundurowi poruszyli problematykę handlu ludźmi
  • Mundurowi poruszyli problematykę handlu ludźmi