Dzień bezpieczeństwa w Tychach - Profilaktyka - Komenda Miejska Policji w Tychach

Profilaktyka

Dzień bezpieczeństwa w Tychach

W Tychach odbył się "Dzień bezpieczeństwa”, w którym aktywnie uczestniczyli tyscy policjanci. Profilaktyczno - edukacyjne spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród mieszkańców miasta.

Policjanci z Tychów włączyli się w zorganizowaną przez Fundację "A widzisz" imprezę profilaktyczno-edukacyjną na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Oprócz licznych atrakcji dla dzieci i dorosłych mundurowi wykorzystali spotkanie na zwiększenie świadomości niebezpieczeństw wynikających z komunikacji drogowej jak również uwrażliwienie i zaktywizowanie uczestników ruchu drogowego do wzajemnej dbałości o życie i zdrowie.

Policjanci rozmawiali z uczestnikami przedsięwzięcia na temat bezpiecznego poruszania się po drogach niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych, rowerzystów pod kątem ich zachowania, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, czytelnego wyglądu tj. elementów odblaskowych, oświetlenia roweru, jak i zwracania baczniejszej uwagi na kierujących wielośladami stosując zasadę ograniczonego zaufania. Obecnym rozdawane były elementy odblaskowe, a stróże prawa zachęcali do noszenia odblasków nie tylko poza miastem ale i w mieście zgodnie z zasadą „widoczny pieszy to bezpieczny pieszy”. Policjanci mówili również o bezpieczeństwie najmłodszych i ich opiekunów w drodze do szkoły.

Podczas imprezy obecny był wóz profilaktyczny będący w dyspozycji wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Uczestnicy mogli obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu mundurowych w tym radiowozy. Policjanci podczas spotkania promowali „Dzień bez ofiar”, który przypada 21 września. Wiele osób skorzystało z fachowej wiedzy funkcjonariuszy tyskiej drogówki i rozwiało wszelkie wątpliwości dotyczące przepisów ruchu drogowego.

 

 

  • Dzień bezpieczeństwa w Tychach
  • Dzień bezpieczeństwa w Tychach
  • Dzień bezpieczeństwa w Tychach
  • Dzień bezpieczeństwa w Tychach
  • Dzień bezpieczeństwa w Tychach
  • Dzień bezpieczeństwa w Tychach
  • Dzień bezpieczeństwa w Tychach
  • Dzień bezpieczeństwa w Tychach
  • Dzień bezpieczeństwa w Tychach