Wakacyjne spotkania z policjantami - Profilaktyka - Komenda Miejska Policji w Tychach

Profilaktyka

Wakacyjne spotkania z policjantami

W ramach działań "Kręci mnie bezpieczeństwo..nad wodą" tyscy policjanci spotkają się z tyszanami. Mundurowi przypominają wypoczywającym najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku. Wszystko po to, aby czas letniego wypoczynku dla wszystkich upłynął bezpiecznie i pozostawił po sobie tylko przyjemne wspomnienia.

Wakacje w pełni. Czas letniego wypoczynku mieszkańców tyscy policjanci wykorzystują na prowadzenie licznych prelekcji, akcji i kampanii informacyjnych mówiących o bezpieczeństwie podczas wakacji. Biorą także udział w imprezach profilaktycznych organizowanych na terenie Tychów, przekazując cenne informacje dotyczące tego, jak bezpiecznie korzystać z letnich atrakcji. Wszystko po to, aby czas letniego wypoczynku dla wszystkich upłynął bezpiecznie i pozostawił po sobie tylko przyjemne wspomnienia. W trakcie spotkań mundurowi omawiają zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem. Informacje te są ważne z uwagi na to, że w czasie wakacji młodzież mając dużo wolnego czasu nie zawsze spędza go w sposób konstruktywny. Stąd również wizyty tyskich policjantów na półkoloniach. Spotkania z najmłodszymi mieszkańcami Tychów poza przypominaniem zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa mają za zadanie przybliżyć specyfikę pracy policjantów. Do tego policjantom służy sprzęt, którym posługują się w codziennej służbie. 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i zainteresowanie, w maksymalnym stopniu uczestnicząc w spędzaniu przez nie wolnego czasu. Warto porozmawiać z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach podczas wypoczynku, uczulić na zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami, nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego (np. podczas jazdy rowerem) czy sięganiem po różnego rodzaju używki. Zainteresujmy się, z kim nasza pociecha spędza czas poza domem.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: www.ore.edu.pl, www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz www.narkomania.org.plDostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. 

Monitorujmy na bieżąco aktywność naszych dzieci w Internecie. Nauczmy dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także uczulmy na zagrożenia związane z nawiązywaniem nowych znajomości on-line. Ostrzegajmy dzieci, by nie udostępniały w sieci swoich danych, zwłaszcza adresu i numeru telefonu. Jeżeli napotkamy w Internecie nielegalne materiały, powinniśmy zgłosić ten fakt na Policję lub do punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u – www.dyzurnet.plktóry współpracuje z Policją, a także z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia szkodliwych treści z sieci. Porady związane z aktywnością dzieci i młodzieży w Internecie i wynikającymi z niej problemami można uzyskać również pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 100 100.