Przyjęte programy

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Program przyjęty Uchwałą nr XLVI/938/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2014 r.

Pliki do pobrania

  • 430.92 KB